آیا احساس می‌کنید که در فضای اینترنت فریب خورده‌اید؟

آیا احساس می‌کنید که در فضای اینترنت فریب خورده‌اید؟

یک سامانه‌ی اینترنتی جدید که به حل و فصل مشکلات میان مشتریان اروپایی و خرده‌فروشان اینترنتی می‌پردازد در روز شنبه راه‌اندازی خواهد شد. خدمات تشخیص برخط ODR به افراد اجازه می‌دهد که در صورتی که کالا یا خدماتی را به…