یک ابزار رمزگشا باج‌افزار CryptXXX را باز می‌کند

هنگامی که کیت‌های بهره‌بردار بخصوص Angler به گسترش آلودگی‌های باج‌افزارهای پرداختن، کاربران اینترنت به ستوه آمده‌اند. به نظر می‌رسد که آخرین زنجیره بدخیم کیت Angler باج‌افزار CryptoXXX است که محققان مؤسسه‌های Proofpoint و Fox IT توسعه‌دهندگان این باج‌افزار را به همان گروه‌هایی مرتبط می‌دانند که باج‌افزار قدیمی Reveton و بدافزار کلاهبرداری در تبلیغات Bedep را اطلاعت بیشتر دربارهیک ابزار رمزگشا باج‌افزار CryptXXX را باز می‌کند[…]

گزارشی از قیمت‌های بازارهای زیرزمینی برای سرقت اطلاعات و حملات سایبری

گفته می‌شود که بازارهای زیر زمینی برای اطلاعات به سرقت رفته، دسترسی به جعبه ورودی رایانامه‌ی شرکت‌ها و شناسه‌های جعلی رو به افزایش است. در پژوهشی که به‌تازگی توسط Dell SecureWorks انجام شده است، مشخص شد که بازار حملات زیر‌زمینی سایبری در حال افزایش هستند به خصوص در روسیه. مجرمان سایبریِ روسی در حال گسترش اطلاعت بیشتر دربارهگزارشی از قیمت‌های بازارهای زیرزمینی برای سرقت اطلاعات و حملات سایبری[…]