استفاده‌ی مهاجمان از بدافزار مالیاتی برای سرقت از ۴۶۴ هزار نفر

دزدان اینترنتی کلیدهایی را برای بازگشت پرونده‌های مالیاتی ۱۰۱ هزار نفر از مردم در آمریکا ایجاد کرده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد بالقوه تخفیف‌های مالیاتی آن‌ها را بالا بکشند. همه‌ی شهروندان آمریکایی و کسانی که مالیات می‌پردازند باید این فرم‌های مالیاتی سالیانه را تا ۱۸ آوریل امسال پر کنند. جالب توجه این است که شما اطلاعت بیشتر دربارهاستفاده‌ی مهاجمان از بدافزار مالیاتی برای سرقت از ۴۶۴ هزار نفر[…]