استفاده‌ی مهاجمان از بدافزار مالیاتی برای سرقت از ۴۶۴ هزار نفر

استفاده‌ی مهاجمان از بدافزار مالیاتی برای سرقت از ۴۶۴ هزار نفر

دزدان اینترنتی کلیدهایی را برای بازگشت پرونده‌های مالیاتی ۱۰۱ هزار نفر از مردم در آمریکا ایجاد کرده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد بالقوه تخفیف‌های مالیاتی آن‌ها را بالا بکشند. همه‌ی شهروندان آمریکایی و کسانی که مالیات می‌پردازند باید این فرم‌های…