حمله‌ی منع سرویس توزیع‌شده، وب‌گاه الجزیره‌ی قطر را به زانو درآورد

شبکه‌ی خبری الجزیره مستقر در قطر، هفته‌ی گذشته اعلام کرد هدف یک حمله‌ و نفوذ بسیار جدی قرار گرفته است. به دنبال بحران‌ها و مسائلی که چند وقت اخیر بین کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس به‌وجود آمده است، نفوذگران ادعا می‌کنند که این شبکه‌ی خبری خبرهای دروغ و کذب را منتشر می‌کند و وب‌گاه این شبکه اطلاعت بیشتر دربارهحمله‌ی منع سرویس توزیع‌شده، وب‌گاه الجزیره‌ی قطر را به زانو درآورد[…]