باج‌افزار Fatboy براساس موقعیت مکانی قربانیان از آن‌ها باج درخواست می‌کند

باج‌افزار Fatboy براساس موقعیت مکانی قربانیان از آن‌ها باج درخواست می‌کند

اخیراً باج‌افزاری به‌عنوان سرویس با نام Fatboy ظاهر شده که براساس موقعیت مکانی قربانیان، مقدار باجِ درخواستی را تنظیم می‌کند. این بدافزار از شاخص بیگ مک متعلق به Economist استفاده کرده و میزان باج‌ را به‌طور خودکار تعیین می‌کند. به‌عبارت…