امنیت درون نرم‌افزاری

درون نرم‌افزار یا مجراهای ورود به آن؟ چه هنگام شما امنیت ورود به خانه را به عنوان اولویت اول سناریوی قابل تصور انتخابی دیده‌اید؟ در مورد امنیت نرم‌افزار، قطعاً ورود به سامانه، معیار اصلی است. هر روزه برنامه‌های کاربردی متعددی ساخته شده و یا مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند، درحالی‌که آسیب‌پذیری‌های موجود در آن‌ها راه را اطلاعت بیشتر دربارهامنیت درون نرم‌افزاری[…]

خنثی‌شدن حملات فیشینگ علیه LastPass

LastPass اقداماتی را جهت کاهش حملات فیشینگ که در خبرهای پیشین راجع به آن‌ها خواندید، انجام داده است. حملاتی که موجب به خطر افتادن حساب‌های کابران و اطلاعات ذخیره شده در مدیریت گذرواژه‌ها شده بود محققی به نام Sean Cassidy، مدیر ارشد فن‌آوری شرکت امنیتی ابری Praesidio حمله‌ای را نشان داد که در آن او اطلاعت بیشتر دربارهخنثی‌شدن حملات فیشینگ علیه LastPass[…]