امنیت درون نرم‌افزاری

امنیت درون نرم‌افزاری

درون نرم‌افزار یا مجراهای ورود به آن؟ چه هنگام شما امنیت ورود به خانه را به عنوان اولویت اول سناریوی قابل تصور انتخابی دیده‌اید؟ در مورد امنیت نرم‌افزار، قطعاً ورود به سامانه، معیار اصلی است. هر روزه برنامه‌های کاربردی متعددی…

خنثی‌شدن حملات فیشینگ علیه LastPass

خنثی‌شدن حملات فیشینگ علیه LastPass

LastPass اقداماتی را جهت کاهش حملات فیشینگ که در خبرهای پیشین راجع به آن‌ها خواندید، انجام داده است. حملاتی که موجب به خطر افتادن حساب‌های کابران و اطلاعات ذخیره شده در مدیریت گذرواژه‌ها شده بود محققی به نام Sean Cassidy،…