فرار آلمانی‌های تحصیل‌کرده از رسانه‌های اجتماعی

فرار آلمانی‌های تحصیل‌کرده از رسانه‌های اجتماعی

کیفیت آموزش در آلمان رو به افزایش است، و این نشان‌دهنده‌ی این مسئله است که در آینده در کشور آلمان در مقایسه با سایر کشورها، افراد کمتری از رسانه‌های اجتماعی استفاده خواهند کرد. آلمانی‌ها به خاطر داده‌های خوشایند مربوط به…