فرار آلمانی‌های تحصیل‌کرده از رسانه‌های اجتماعی

کیفیت آموزش در آلمان رو به افزایش است، و این نشان‌دهنده‌ی این مسئله است که در آینده در کشور آلمان در مقایسه با سایر کشورها، افراد کمتری از رسانه‌های اجتماعی استفاده خواهند کرد. آلمانی‌ها به خاطر داده‌های خوشایند مربوط به OECD امسال یعنی «مروری سریع بر تحصیلات» خوشحال هستند. این داده‌ها در مورد ارتباط نسبت اطلاعت بیشتر دربارهفرار آلمانی‌های تحصیل‌کرده از رسانه‌های اجتماعی[…]