اپل به توسعه‌دهندگان iOS برای مهاجرت به سمت HTTPS مهلت بیشتری می‌دهد

اپل این هفته به توسعه‌هندگان iOS اطلاع داد که تصمیم گرفته به آن‌ها مهلت بیشتری بدهد تا ارتباطات برنامه‌های خود را بر روی کانال‌های امن HTTPS برقرار کنند. در تیر ماه در کنفرانس توسعه‌دهندگان جهانی اپل، این شرکت اطلاع داد تمامی برنامه‌های کاربردی iOS بر روی فروشگاه اپل باید تا آخر سال از امنیت انتقال اطلاعت بیشتر دربارهاپل به توسعه‌دهندگان iOS برای مهاجرت به سمت HTTPS مهلت بیشتری می‌دهد[…]