تبلیغ‌افزار Vonteera؛ سد راه ضدبدافزارها و عامل نصب افزونه‌های غیرقابل حذف کروم

چندین وقت است که سر و کله‌ی تبلیغ‌افزار Vonteera پیدا شده است، حال این بدافزار قصد دارد گوی سبقت را از سایرین ربوده و چهره‌ی مخرب خود را نشان دهد. به گفته‌ی محققان Vonteera حقه‌ی جدیدی در آستین دارد؛ این تبلیغ‌افزار ۱۳ مجوز را تحت عنوان «مجوزهای غیرقابل اطمینان» به سامانه‌های مورد هدف اضافه می‌کند، اطلاعت بیشتر دربارهتبلیغ‌افزار Vonteera؛ سد راه ضدبدافزارها و عامل نصب افزونه‌های غیرقابل حذف کروم[…]