هشدار گوگل به کاربران: نفوذگران دولتی سعی دارند به حساب شما نفوذ کنند

خبرها حاکی از آن است که شرکت گوگل رایانامه‌هایی به برخی کاربران خود ارسال کرده است که در آن نسبت به حملات نفوذگران دولتی هشدار می‌دهد. در این رایانامه به کاربران هشدار داده شده است که این مهاجمان قصد سرقت…