امنیت ورد پرس – نکات مهم در خصوص ایمنی ورد پرس

 سامانه مدیریت محتوای ورد پرس در ابتدای امر سامانه ای بدنام در زمینه امنیت می باشد که البته بخاطر عدم تجربه کافی توسعه دهندگان ورد پرس در ایجاد و یا تغییر در پلاگین های ورد پرس نیز می باشد. از هر ۵ ورد پرس ایجاد شده در سطح اینترنت، یکی از آنها قربانی حملات هکر اطلاعت بیشتر دربارهامنیت ورد پرس – نکات مهم در خصوص ایمنی ورد پرس[…]