همه‌ی نسخه‌های ویندوز در معرض خطر یک آسیب‌پذیری امنیتی

مایکروسافت خبر از ۱۳ اشکال امنیتی داده ‌است که ۶ عدد از آن‌ها در دسته‌ی حیاتی قرار گرفته‌اند. بدین‌ترتیب این ‌ماه بالغ بر ۴۱ آسیب‌پذیری امنیتی متوجه نرم‌افزارهای شرکت مایکروسافت بوده است. هر نسخه‌ی ویندوزی تحت تأثیراین ماجرا است: یکی از این آسیب‌پذیری‌های حیاتی، همه‌ی انواع نسخه‌های ویندوز را از جمله ویندوز ۱۰ و ویندوز اطلاعت بیشتر دربارههمه‌ی نسخه‌های ویندوز در معرض خطر یک آسیب‌پذیری امنیتی[…]

به‌روز‌رسانی‌های دسامبر مایکروسافت؛ انتشار وصله برای ۷۱ آسیب‌پذیری

مایکروسافت در آخرین به‌روز‌رسانی‌های سال ۲۰۱۵، ۷۱ آسیب‌پذیری را در محصولات خود وصله کرده است که از میان آن‌ها دو آسیب‌پذیری توسط نفوذگران در حال استفاده می‌باشند. هم‌چنین مایکروسافت در یک توصیه‌نامه در مورد انتشار یکی از گواهی‌نامه‌های Xbox به همراه کلید خصوصی این گواهی‌نامه هشدار داده است. سوء‌استفاده از این گواهی‌نامه توسط نفوذگران می‌تواند اطلاعت بیشتر دربارهبه‌روز‌رسانی‌های دسامبر مایکروسافت؛ انتشار وصله برای ۷۱ آسیب‌پذیری[…]