همه‌ی نسخه‌های ویندوز در معرض خطر یک آسیب‌پذیری امنیتی

همه‌ی نسخه‌های ویندوز در معرض خطر یک آسیب‌پذیری امنیتی

مایکروسافت خبر از ۱۳ اشکال امنیتی داده ‌است که ۶ عدد از آن‌ها در دسته‌ی حیاتی قرار گرفته‌اند. بدین‌ترتیب این ‌ماه بالغ بر ۴۱ آسیب‌پذیری امنیتی متوجه نرم‌افزارهای شرکت مایکروسافت بوده است. هر نسخه‌ی ویندوزی تحت تأثیراین ماجرا است: یکی…

به‌روز‌رسانی‌های دسامبر مایکروسافت؛ انتشار وصله برای ۷۱ آسیب‌پذیری

به‌روز‌رسانی‌های دسامبر مایکروسافت؛ انتشار وصله برای ۷۱ آسیب‌پذیری

مایکروسافت در آخرین به‌روز‌رسانی‌های سال ۲۰۱۵، ۷۱ آسیب‌پذیری را در محصولات خود وصله کرده است که از میان آن‌ها دو آسیب‌پذیری توسط نفوذگران در حال استفاده می‌باشند. هم‌چنین مایکروسافت در یک توصیه‌نامه در مورد انتشار یکی از گواهی‌نامه‌های Xbox به…