ارسال رایانامه‌ی جعلی به کمک آسیب‌پذیری در نرم‌افزار Gmail در اندروید

ارسال رایانامه‌ی جعلی به کمک آسیب‌پذیری در نرم‌افزار Gmail در اندروید

یک پژوهش‌گر امنیتی موفق به شناسایی یک آسیب‌پذیری در نرم‌افزار Gmail مخصوص سامانه‌عامل اندروید شده است که به هر کاربری امکان می‌دهد آدرس فرستنده‌ی رایانامه را تغییر دهد و آن را برای دیگران ارسال نماید، به این ترتیب ممکن است…