شناسایی نسخه‌ی دوم از باج‌افزار لینوکسی

شناسایی نسخه‌ی دوم از باج‌افزار لینوکسی

یک ماه پیش آزمایشگاه امنیتی Dr.Web خبر از کشف اولین باج‌افزار لینوکسی داد، این باج‌افزار که با نام Linux.Encoder معرفی شده بود، چند روز پس از شناسایی توسط آزمایشگاه امنیتی BitDefender مهندسی معکوس شد و روش‌های مقابله با آن در…