کد های مخفی در پرینترهای رنگی دولت را قادر به ردیابی نمود

یک تیم تحقیقاتی به رهبری EFF به تازگی از کد های مخفی ردیابی کننده ای که بعضی از پرینتر های رنگی در هر سند بصورت مخفیانه چاپ می کردند پرده برداری نمود.  سرویس مخفی ایالات متحده اعتراف کرد که اطلاعات ردیابی بخشی از یک معامله با رنگ انتخاب شده تولید کنندگان چاپگر لیزری است که ظاهرا برای شناسایی جعل مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، ماهیت اطلاعات خصوصی کد گذاری شده در هر سند شناخته شده نیست.

eff-printer-tracking

به گفته Seth David Schoen یکی از کارمندان EEF “ما متوجه شدیم که نقطه ها حداقل یکی از خطوط اطلاعات مرتبط با تاریخ و زمان را در مستند چاپ شده رمز نگاری می کند. شما می توانید نقاط رنگی از  چاپ  ماشین آلات ساخته شده توسط شرکت زیراکس را مشاهده کنید، نقطه ها زرد رنگ هستند و کمتر از یک میلی متر قطر دارد و معمولا بیش از هر صفحه از یک سند تکرار شده اند. به منظور دیدن این الگو، شما نیاز به یک نور آبی، یک ذره بین، یا میکروسکوپ دارید.”

 جنبش های دموکراسی زیرزمینی برای تولید جزوه و آگهی سیاسی یا مذهبی، مانند سامیزدات روسیه به این تکنولوژی نیاز دارند تا مستنداتشان مخفیانه بماند اما این تکنولوژی مسیر دولت را برای شناسایی مخالفان هموار می کند.