راه‌کاری قابل حمل برای کلمات عبور پیچیده

هر بار که یک گذرواژه انتخاب می‌کنید این روند نیاز به صرف تلاش برای به‌خاطرسپاری آن در حافظه دارد، اما پس از مدتی به دلایل امنیتی باید این کلمات عبور عوض شوند. به خاطرسپاری تعداد زیادی از کلمات عبور در کاربردهای مختلف مانند کلمه‌ی عبور ورود به سامانه و یا وب‌گاه‌‌ها می‌تواند ایجاد استرس کند.
معمولاً مردم با به خاطر سپاری این کلمات عبور مشکل دارند. توصیه می‌شود کلمات عبور یکسانی را برای موارد مختلف مانند وب‌گاه‌های متفاوت استفاده نکنید. هم‌چنین توصیه می‌شود این کلمات عبور را بر روی کاغذ و یا در رایانه‌ای ذخیره نکنید، چرا که ممکن است یک نفر بتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.
Jayson Wylie در مقاله‌ای در این باره می‌گوید: «من از یک کلید USB برای ذخیره‌سازی همه‌ی اطلاعات ورود به سامانه‌‌ها و وب‌گاه‌ها استفاده کرده‌ام. این گزینه امکان می دهد کلمات عبوری که به خاطر سپاری نشده‌اند همه در این‌جا در دسترس باشند.»
کلید USB‌ می‌تواند شامل پرونده‌های رمز‌شده بوده و یا راه‌کاری مانند Ironkey‌ باشد. بدین ترتیب می‌توان کلمات عبور پیچیده و طولانی را با استفاده از رونوشت و چسباندن به راحتی استفاده کرد. به‌خاطر سپاری این کلمات عبور حتی زمانی که یک نفر به صفحه‌ی نمایش‌گر شما خیره شده ‌است کار دشواری است، چرا که دنباله‌ای طولانی و پیچیده از علائم مختلف هستند.

منبع: asis