مانور پدافند غیر عامل با عنوان مانور محرم در شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد

مانورمحرم با شعار تمرین پایداری زیرساخت های ارتباطی با حضور مهندس محمود خسروی معاون وزیر رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر سید علی میر رفیع معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند سایبری کشور و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت در این شرکت برگزار شد.

دراین مانور که بر روی مسیر شبکهMPLS /IP اجراشد از دو مسیر پوششی برای پشتیبانی مسیر دیتای تهران –مشهداستفاده شد که با قطع مسیر اول ظرفیت دیتای آن مسیر از مسیر پشتیبان اول منتقل شد و با قطع مسیر دوم، ظرفیت مسیر نخست و مسیر پشتیبانی اول از مسیر پشتیبانی دوم که از قبل پیش بینی شده بود با موفقیت و بدون هیچ گونه اختلالی جابجا شد .

مهندس محمود خسروی معاون وزیر ،رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از بر گزاری این مانور گفت:شبکه های ارتباطی روز به روز پیچیده تر و با زندگی مردم عجین تر می شود و در نتیجه موضوع امنیت اهمیت خاص خود را در این حوزه پیدا می کند و بسیار مورد توجه قرار می گیرد و از همین رو پدافند غیر عامل نقشی حیاتی در امنیت حوزه ict و هر آنچه که بر پایه فناوری اطلاعات است به خود اختصاص می دهد.

در ادامه این برنامه دکتر میر رفیع معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند سایبری کشور ضمن تشکر از شرکت ارتباطات زیرساخت برای برگزاری این مانور آن را گامی مثبت در جهت ایمن سازی شبکه هایی همچون شبکه زیرساخت دانست و اظهار امیدواری کرد: این شرکت همانند گذشته جایگاه نخست دستگاه های اجرایی را در حوزه پدافند غیر عامل برای خود حفظ کند.

وی وجود نظام مردم سالاری را در کشورمان فی نفسه دلیلی بر وجود تهدیدات مختلف برای کشورمان دانست و تاکید کرد: که خیلی از اقدامات ما را نظام سلطه برنمی تابد و به شیوه های مختلف در صدد مقابله با این جریان است .

دکتر میر رفیع با اشاره به این نکته که شرایط ما با کشورهای دیگر متفاوت است ونبایستی خودمان را با دیگر کشور ها مقایسه کنیم تصریح کرد که هم اکنون ماهیت تهدیدات تغییر یافته و فناورانه است .

وی شبکه زیرساخت را شبکه کلیدی کشور دانست و آن را زیرسخت تمامی زیرساخت ها دانست و افزود که باید توجهمان به این شبکه بیش از قبل باشد .

ارتباط همزمان ویدئو کنفرانس بین محل برگزاری مانور و اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی در طول برگزاری این مانور برقرار بود .

منبع: شرکت ارتباطات زیر ساخت