این متد امکان افشای اطلاعات مهمی که برای هکرها مفید است را فراهم می کند. پیشنهاد می گردد که این متد بر روی وب سرور غیر فعال گردد.

منبع:  Testing for HTTP Methods and XST – OWASP-CM-008

OPTION Method is enabled