با انتشار استاندارد RFC 7686، سازمان  the Internet Engineering Task Force  و یا همان IETF پسوند onion. را به نام خود ثبت نمود. در طول چند سال گذشته،پروژه Tor با دیگر اعضای انجمن ها به مدیریت دکتر Christian Grothoff بصورت Peer to Peer کار کرده است. پیش نویس این پیشنهاد در سپتامبر تایید و در اوائل اکتبر تایید گردید.

به گفته Appelbaum دارنده بنر onion.، “ما فکر می کنیم که این یک نقطه عطف کوچک و مهم در جنبش به ساخت حریم خصوصی در ساختار اینترنت است”.

با این حرکت نه تنها دامنه های onion. توسط کاربر ها بعنوان دارایی ایمن شناخته شده و تنها توسط نرم افزار هایی مشخص قابل دسترسی می باشد بلکه در جستجو برای یافتن دامنه های عمومی، میزبانی ها و لاگ ها دیگر دیده نشده و همچنین قابلیت اخذ گواهی SSL/TLS certificates را خواهند داشت.

پسوند onion. بعنوان دامنه خاص توسط IETF ثبت شد