کره‌ی شمالی عامل احتمالی حملات سایبری علیه شرکت سونی

در اخبار گذشته در مورد نحوه‌ی نفوذ به شرکت سونی و برخی اسرار فاش شده از این حمله‌ی‌ سایبری مباحثی مطرح شد. پژوهش‌گران نظرات متفاوتی در مورد ابزارهای به کار رفته در نفوذ سونی مطرح کرده‌اند. اما مسئله‌‌ای که همه‌ی پژوهش‌گران به اتفاق آن را تایید می‌کنند، پیچیدگی فنون به کار رفته در این حمله‌ی سایبری است که با احتمال زیادی با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
نسخه‌ی کوتاه‌شده‌ی نفوذ به سونی این است که نفوذگران دقیقاً می‌دانستند به دنبال چه چیزی هستند و حمله‌ی سایبری بسیار دقیق و با برنامه‌ریزی انجام شده، اما فنون به کار رفته در این حمله‌ی سایبری فنون قدیمی اما پیچیده است.
با این توضیحات و طبق نظر پژوهش‌گران این نفوذ بزرگ قطعاً توسط گروه نفوذگران حرفه‌ای با حمایت دولت خاصی شکل گرفته است. اما آیا کره‌ی شمالی می‌تواند عامل این حملات سایبری باشد؟
پژوهش‌گران امنیتی می‌گویند حمله‌ی سایبری نیازمند یک فرآیند دقیق و صبر نفوذگر است. اگر نفوذگر به اندازه‌ی کافی حرفه‌ای باشد و بداند چگونه از ابزارها استفاده کند، به راحتی می‌تواند یک حمله‌ی سایبری خسارت‌بار راه‌اندازی کند. البته در مورد حملات سایبری با پشتیبانی دولت‌ها، هزینه‌ی زیادی صرف استخدام نفوذگران تمام وقت می‌شود تا فرآیند حمله‌ی سایبری با دقت و سرعت بیش‌تری انجام شود.
در مورد نفوذ بزرگ به سونی تنها دولتی که به ‌اندازه‌ی کافی برای راه‌اندازی این حمله‌ی سایبری را داشته، کره‌ی شمالی است. حمله‌ی سایبری سونی بیش‌تر اهداف سیاسی دارد و خیلی بعید است که گروه‌های نفوذ مانند ناشناس‌ها یا گروه‌های مشابه به علت رقابت بین شرکت‌ها این حمله‌ی سایبری را راه‌اندزای کرده باشند.
قبلاً هم در مورد یکی از فیلم‌های آماده‌ی شرکت Sony Pictures به نام The Interview که رهبر کره‌ی شمالی را به سخره گرفته بود صحبت شده است. همین مسئله به اندازه‌ی کافی برای کره‌ی شمالی انگیزه‌ی حمله‌ی سایبری را ایجاد کرده و با برنامه‌ریزی دقیق تیم حمله‌ی سایبری کره‌ی شمالی سونی را هدف قرار داده است.

منبع: asis