ابزار JMeter محصول ۱۰۰ درصد متن باز تیم توسعه Apache ، به منظور تست قوانین کسب و کار و کارایی نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار برای تست قوانین کسب و کار و تست کارایی بر روی محتوای ثابت و پویا Webservices (SOAP/REST), Web dynamic languages – PHP, Java, ASP.NET, Files , Java Objects, Data Bases and Queries, FTP Servers استفاده می شود.

دوره آموزشی ابزار JMeter نسخه ۵٫۰ به همراه Voice و فیلم بصورت کاملا عملیاتی

به منظور دانلود و خرید بسته آموزشی بر روی این لینک کلیک نمایید.

قسمت اول: معرفی ابزار JMeter

 • ۱- معرفی ابزار JMeter دارای ۳:۲۲ آموزش شنیداری
 • ۲- نصب ابزار JMeter دارای ۲:۰۷ آموزش شنیداری
 • ۳-  واژگان متداول JMeter دارای ۳:۰۴ آموزش شنیداری
 • ۴- نصب و راه اندازی Proxy برای ذخیره برنامه تست نرم افزار دارای ۶:۲۰ آموزش شنیداری و تصویری

“در این قسمت به مدت ۱۵:۵۶ آموزش فیلم در ۵ اسلاید نمایش داده می شود.”

قسمت دوم: برنامه تست و اصلی ترین عناصر

 • ۱- معرفی برنامه تست Test Plan دارای ۲:۴۵ آموزش شنیداری
 • ۲- معرفی Thread Group دارای ۱:۵۷ آموزش شنیداری
 • ۳- معرفی Sampler ها و Controller ها دارای ۰۰:۳۹ آموزش شنیداری و تصویری
 • ۴- معرفی Listener ها دارای ۰۰:۵۱ آموزش شنیداری
 • ۵- معرفی Timer ها دارای ۰۱:۰۳ آموزش شنیداری
 • ۶- معرفی Assertion ها دارای ۰۱:۰۴ آموزش شنیداری
 • ۷- معرفی Config Element ها دارای ۰۱:۰۲ آموزش شنیداری
 • ۸- معرفی Pre & Post Processor ها دارای ۰۰:۲۸ آموزش شنیداری
 • ۹- ترتیب اجرای عناصر برنامه تست دارای ۰۰:۴۵ آموزش شنیداری

“در این قسمت به مدت ۱۰:۵۸ آموزش فیلم در ۹ اسلاید نمایش داده می شود.”

قسمت سوم: برنامه آزمون وب و بانک اطلاعاتی

 • ۱- معرفی برنامه آزمون وب دارای ۰۱:۵۴ آموزش شنیداری و تصویری
 • ۲- آموزش HTTP Request Sampler دارای ۰۲:۴۷ آموزش شنیداری
 • ۳- آموزش HTTP URL Re-writing Modifier دارای ۰۱:۲۷ آموزش شنیداری
 • ۴- آموزش HTML link Parser دارای ۰۱:۵۷ آموزش شنیداری و تصویری
 • ۵- اتصال به بانک اطلاعاتی MySQL دارای ۰۱:۴۷ آموزش شنیداری و تصویری

“در این قسمت به مدت ۱۰:۱۱  آموزش فیلم در ۵ اسلاید نمایش داده می شود. این قسمت دارای اسکریپت های Jmeter  برای اتصال به بانک اطلاعاتی MySQL با نام JDBC.jmx و اتصال به HTTP Request با نام HTTPScript.jmx و اسکریپت  HTTP URL Re-writing Modifier می باشد. “

قسمت چهارم: پارامتر های گزارش و اتصال به FTP

 • ۱- بررسی یکی از Listener ها و پارامتر های موجود در جدول گزارش دارای ۰۳:۳۶ آموزش شنیداری
 • ۲- اتصال به FTP دارای ۰۱:۰۳ آموزش شنیداری

“در این قسمت به مدت ۰۵:۰۶  آموزش فیلم در ۲ اسلاید نمایش داده می شود. این قسمت دارای اسکریپت های Jmeter  برای اتصال به FTP با نام FTP.jmx می باشد.”

قسمت پنجم: کنترلر های منطقی

 • ۱- آموزش کنترلر جایگزین Interleave Controller دارای ۰۱:۳۸ آموزش شنیداری
 • ۲- آموزش کنترلر تصادفیRandom Controller دارای ۰۰:۲۵ آموزش شنیداری
 • ۳- آموزش کنترلر تصادفی ترتیبی Random Order Controller
 • ۴- آموزش کنترلر Throughput دارای ۰۰:۴۲ آموزش شنیداری
 • ۵- آموزش کنترلر زمان اجرا runtime Controller
 • ۶- آموزش کنترلر if
 • ۷- آموزش کنترلر While
 • ۸- آموزش کنترلر Foreach
 • ۹- آموزش کنترلر Transaction دارای ۰۰:۵۶ آموزش شنیداری
 • ۱۰- آموزش کنترلر Once Only دارای ۰۱:۰۴ آموزش شنیداری

“در این قسمت به مدت ۰۶:۰۱  آموزش فیلم در ۱۰ اسلاید نمایش داده می شود. این قسمت دارای اسکریپت های کنترلر Foreach، کنترلر جایگزینی  Interleave Controller، کنترلر Once Only و کنترلر Transaction می باشد.”

قسمت ششم: عناصر پیکربندی

 • ۱- آموزش CSV Data Set Config دارای ۰۱:۴۶ آموزش شنیداری و تصویری
 • ۲- آموزش DNS Cache Manager دارای ۰۱:۳۱ آموزش شنیداری
 • ۳- آموزش HTTP Authorization Manager دارای ۰۰:۴۲ آموزش شنیداری
 • ۴- آموزش HTTP Cache Manager
 • ۵- آموزش HTTP Cookie Manager دارای ۰۱:۰۰ آموزش شنیداری
 • ۶- آموزش HTTP Header Manager
 • ۷- آموزش User Defined variable ، Random Variable و Counter

“در این قسمت به مدت ۰۸:۱۷  آموزش فیلم در ۱۲ اسلاید نمایش داده می شود. این قسمت دارای اسکریپت های CVS و DNS و Random Variable و HTTP Authorization Manager می باشد.”

قسمت هفتم: SOAP و LDAP

 • ۱- آموزش تست SOAP توسط ابزار JMeter دارای ۰۳:۰۶ آموزش شنیداری و تصویری
 • ۲- آموزش تست LDAP توسط ابزار JMeter دارای ۰۱:۲۵ آموزش شنیداری

“در این قسمت به مدت ۰۵:۵۴  آموزش فیلم در ۴ اسلاید نمایش داده می شود. این قسمت دارای اسکریپت های LDAP و SOAP می باشد.”

قسمت هشتم: یک نمونه برنامه تست

 • این قسمت شامل نمایش یک نمونه پروژه عملی و نحوه پیکربندی برنامه تست توسط ابزار JMeter و دارای ۰۶:۱۹ آموزش شنیداری و تصویری به همراه اسکریپت پروژه می باشد.

قسمت نهم: Assertion ها

 • این قسمت شامل توضیحات اجمالی در خصوص تمامی Assertion ها می باشد.

“در این قسمت به مدت ۰۲:۱۴ آموزش فیلم در ۱۰ اسلاید نمایش داده می شود.”

قسمت دهم: تست کارایی Performance و تست توزیع شده

 • ۱- آموزش تست بار Load Testing شامل ۰۵:۰۹ آموزش شنیداری و تصویری
 • ۲- آموزش تست فشار Stress Testing شامل ۰۱:۳۹ آموزش شنیداری
 • ۳- آموزش تست توزیع شده دارای ۰۱:۲۹ آموزش شنیداری

“در این قسمت به مدت ۰۸:۵۷ آموزش فیلم در ۵ اسلاید نمایش داده می شود و دارای اسکریپت تست بار Load Testing می باشد. “

*** پس از ثبت نام و خرید بسته آموزشی حداکثر طی ۱۲ ساعت لینک دانلود بصورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد. در صورت بروز رسانی بسته آموزشی تخفیفات ویژه برای اعضا در نظر گرفته شده است. تمامی حقوق این بسته آموزشی متعلق به شرکت فناوری اطلاعات پارس نوین فاراب راه بوده و توزیع این بسته بدون اطلاع شرکت پیگرد قانونی خواهد داشت. ***