در حال حاضر امکان درون ریزی نتایج اسکن آسیب پذیری های Acunetix در FortiWeb وجود دارد.

شرکت Acunetix در 12 اکتبر 2015 اعلام نمود که نتایج اسکن امنیتی نرم افزار Acunetix امکان درون ریزی در فایروال نرم افزاری FortiWeb در نسخه های 4000E و 3000E وجود دارد که بصورت اتوماتیک آسیب پذیری ها از طریق این امکان شناسایی می شوند.

زمانی که ضعف های امنیتی نرم افزارهای تحت وب همانند SQL Injection و XSS توسط نرم افزار Acunetix WVS شناسایی می گردد، نرم افزار FortiWeb نتایج را  در قوانین امنیتی WAF انتقال داده که موجب برطرف نمودن سریع آسیب پذیری ها می گردد. همانطور که می دانید بسیاری از شرکت های بزرگ همانند PSP از این دیوار آتش نرم افزاری بر روی سیستم های خود استفاده می کنند که این نرم افزار بخودی خود دارای قوانین امنیتی مناسبی نمی باشد و معمولا دارای آسیب پذیری با ریسک بالا هستند لذا این قابلیت جدید شرکت Acunetix به منظور ارتقاء سطح امنیتی نرم افزار Acunetix می تواند راه حل بسیار مناسبی در جهت ارتقاء امنیت باشد.

از جمله ویژگی های تقابل Acunetix و FortiWeb شامل:

  1. کاهش ریسک افشای اطلاعات حیاتی (آسیب پذیری ها سریعا برطرف می شوند)
  2. حمایت دقیق (ایجاد Virtual Patching بصورت اتوماتیک)
  3. زمان بندی بهینه منابع (برطرف نمودن آسیب پذیری ها می تواند طبق زمان بندی انجام شود تا توسعه دهندگان و تستر های نرم افزاری بطور کارامدتر بر روی وظایف خود تمرکز نمایند)
  4. کاهش هزینه پیاده سازی (کاهش زمان کمتر در جهت برطرف نمودن آسیب پذیری ها)
  5. انتطباق گزارش (نمایش آسیب پذیری های برطرف شده در Virtual Patching به ممیز های امنیتی)
Fortinet از Acunetix برای تشخیص آسیب پذیری آنی استفاده می کند (۲۲ مهر ۱۳۹۴)
برچسب ها: