امنیت ایمیل اولین اولویت تمامی کسب و کار ها می باشد. با افزایش تهدید های هکر ها، فیشینگ ها، اسپم ها و ویروس ها اهمیت ایمن سازی ایمیل و اطلاعات کسب و کار ارتقاء می باید. امنیت ایمیل چند سطحی می باشد که شامل چندین نوع از امنیت نرم افزار ها و همچنین تکنولوژی امنیت است. علاوه بر استفاده از نرم افزار های مناسب برای ایمن سازی کامپیوتر ها و ایمیل ها، بکارگیری سیاست های مناسب و قوانین استفاده از تکنولوژی نیز می بایستی در محیط اجرایی گردد.

چه تنظیماتی می بایستی برای امنیت ایمیل انجام داد؟

مطمئن شوید که از spam filter استفاده کرده و ضمیمه های ایمیل را اسکن می کنید. آمار ها نشان می دهد که 90 درصد ویروس هایی که سیستم کامپیوتری شما را آلوده می کنند از طریق ایمیل جابجا شده اند. Instance Messaging Protection و Email Spyware Protection بر روی سیستم شما حتما نصب شده باشد و همچنین firewall شخصی که توسط سیستم عامل و یا سایر ابزار های امنیتی می تواند نصب گردد.

آیا می توان ایمیل را رمز نگاری نمود؟

تکنولوژی رمز نگاری ایمیل برای محافظت از اطلاعات حیاتی ایمیل وجود دارد که محبوب ترین آن OpenPGP می باشد که امکان رمز نگاری ایمل را بین ارسال کننده پیغام و دریافت کننده می دهد. رمز نگاری ایمیل از یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی برای رمز نگاری و رمز گشایی اطلاعات استفاده می کند.

چه سیاست های امنیتی می بایستی برای ایمیل داشته باشم؟

بسیاری از کسب و کار ها برای کارمندان خود خطوطی را ترسیم نموده اند که برای مثال ایمیل های منابع ناشناس نمی بایستی باز گردد و یا کلیک بر روی weblink هایی که ناشناس می باشند مجاز نیست که البته قوانین مکملی نیز برای این منظور وجود دارد که برای مثال استفاده از bcc می باشد. استفاه از bcc امکان قراردادن لیست ایمیل های افراد را به spammer نخواهد داد. استفاه از دکمه های Forward و Reply نیز امکان افزایش ارتباطی امن را فراهم می سازد و در نهایت رمز عبور ایمیل ها می بایستی ماهیانه تغییر کند به ایمن موضوع بسیار توجه نمایید.

امنیت ایمیل