CVS Web Repository

دایرکتوری CVS تمامی فایل ها و زیر دایرکتوری های سرور را لیست می کند. این دایرکتوری شامل دایرکتوری های مرتبط با مخزن اطلاعات CVS می باشد. اطلاعات درون این مخزن اطلاعات به هکر در جهت دست یابی به اطلاعات حساس سرور کمک می کند. در جهت رفع این مشکل می بایستی فایل های مرتبط با سیستم CVS حذف گردد

اسکن امنیتی وب سایت
(5000 تومان)

نوع وب سایت: وبلاگ، شرکتی، تجارت الکترونیک و کسب و کارحرفه ای
آسیب پذیری های OWASP (شامل بررسی 10 آسیب پذیری متداول)
اسکن نرم افزار/وب سایت توسط Acunetix نسخه 11
اسکن تمامی پورت ها با ابزار Nmap
اسکن وب سرور و پیکربندی آن توسط ابزار Nikto
اسکن تزریق توسط نرم افزار قدرتمند SQLmap