دایرکتوری CVS تمامی فایل ها و زیر دایرکتوری های سرور را لیست می کند. این دایرکتوری شامل دایرکتوری های مرتبط با مخزن اطلاعات CVS می باشد. اطلاعات درون این مخزن اطلاعات به هکر در جهت دست یابی به اطلاعات حساس سرور کمک می کند. در جهت رفع این مشکل می بایستی فایل های مرتبط با سیستم CVS حذف گردد

CVS Web Repository