Cross Frame Scripting

این اسکریپت حمله ای تحت کلاینت می باشد که ارتباط با XSS دارد. در حمله XFS هکر خطایی را در کاوشگر ایجاد کرده و به وسیله آن به اطلاعات خصوصی کاربر در وب سایت دست می یابد. در این حمله هکر کاوشگر کاربر را وارد به هدایت در صفحه کنترلی خودش می کند، سپس وب سایت کاربر در قابی در صفحه هکر با فرمت HTML باز شده و با اجرای کدی به زبان Javascript اطلاعات کاربر را می رباید. پیشنهاد می گردد در جهت خنثی نمودن این حمله، تمامی ورودی های کاربر ار متا کاراکترها فیلتر شوند.

منبع: Cross Frame Scripting

اسکن امنیتی وب سایت
(5000 تومان)

نوع وب سایت: وبلاگ، شرکتی، تجارت الکترونیک و کسب و کارحرفه ای
آسیب پذیری های OWASP (شامل بررسی 10 آسیب پذیری متداول)
اسکن نرم افزار/وب سایت توسط Acunetix نسخه 11
اسکن تمامی پورت ها با ابزار Nmap
اسکن وب سرور و پیکربندی آن توسط ابزار Nikto
اسکن تزریق توسط نرم افزار قدرتمند SQLmap