شرکت AMD  مدل جدید درایور‌های کریمسون  (Crimson ) خود را که جایگزین مدل‌های کاتالیست  (Catalyst) می‌شوند، در اوایل این ماه با سر و صدا معرفی کرد. اکنون اولین درایورهای کریمسون منتشر شده‌اند اما به نظر می‌رسد که دارای مشکلی جدی هستند. گزارش‌های فراوانی از داغ شدن بیش از حد کارت گرافیک و حتی از کار افتادن آن دریافت شده است.
به نظر می‌رسد که درایور جدید، فن کارت گرافیک را روی ۲۰ درصد تنظیم می‌کند و اجازه بالا رفتن سرعت آن را نمی‌دهد. به طور طبیعی سرعت فن باید با افزایش دمای کارت گرافیک افزایش یابد، اما پس از نصب درایور کریمسون این کار انجام نمی‌شود. حتی در طی بازی‌ها و کارهایی که از کارت گرافیک استفاده سنگین می‌کنند باز هم سرعت فن روی ۲۰ درصد ثابت می‌ماند و موجب می‌شود که دمای کارت گرافیک تا ۹۰ درجه افزایش یابد. این درجه حرارت بالا موجب عملکرد پایین سامانه‌ به دلیل گرفتگی مجزای فن گرافیک، اشکالات گرافیکی متعدد، توقف سامانه و حتی در مورد برخی از کاربران صدمه سخت‌افزاری شده است. البته دریچه‌های کارت گرافیک هنگامی که بیش از حد گرم می‌شود دچار گرفتگی می‌شوند، اما گفته می‌شود که حتی دیگر اجزای سامانه همچون رم گرافیکی نیز در این حالت ممکن است صدمه ببیند.
شرکت AMD به مشکل سرعت فن را تایید کرده و می‌گوید که به‌زودی  یک بسته‌ی رفع مشکل برای آن ارسال خواهد کرد. شاید این کار تسلی خاطری برای کسانی باشد که کارت آنها دچار این مشکل شده است، و موجب بحث‌های ناخوشایندی برای درایور جدید AMD خواهد بود.
البته این مشکل تنها به AMD خلاصه نمی‌شود، در سال ۲۰۱۰ شرکت انویدیا نیز برای درایور کارت‌های گرافیک خود یک به‌روز‌رسانی منتشر کرد که موجب داغ شدن بیش از حد آنها و حتی خرابی کاملشان می‌شد. نسخه دیگری از درایور انویدیا در سال ۲۰۱۳ نیز شکایت‌هایی از داغ شدن بیش از حد کارت گرافیک و خرابی آن را به همراه داشت.

منبع: asis

درایورهای جدید مدل کریمسون AMD متهم به داغ کردن کارت گرافیک شدند