دسترسی به پایگاه‌داده‌ی اطلاعات مجرمان آمریکا توسط نفوذگران

گروهی از نفوذگرانِ نوجوان که هفته‌ی گذشته موفق شده بودند به رایانامه‌ی یکی از مقامات CIA نفوذ نمایند، این‌بار پا را فراتر نهاند و با نفوذ به پایگاه‌داده‌ی حاوی اطلاعات زندانیان آمریکا، برخی از شواهد این نفوذ را منتشر نمودند.
این گروه مدعی شده است که به پورتال بخش اجرایی پلیس دست‌رسی پیدا کرده‌اند و از این راه به پایگاه‌داده‌ی اطلاعات زندانیان و هم‌چنین ابزارهایی که این مرکز برای اشتراک اطلاعات در مورد حوادث تروریستی و مجرمان تحت تعقیب دارد، دست‌رسی دارند. این ابزار به نام Joint Automated Booking System موسوم به JABS در دست‌رس FBI و بخش اجرایی پلیس آمریکا است.
نفوذگران هم‌چنین موفق شدند به سامانه‌ی گفت‌و‌گوی برخط FBI هم دست‌رسی پیدا کنند و از این راه گفت‌و‌گوهای نیروهای FBI و بخش اجرایی پلیس را شنود نمایند. این گروه هفته‌ی گذشته آدرس رایانامه، شماره‌ی تلفن و نام نزدیک به ۳۵۰۰ کارمند بخش اجرایی پلیس را منتشر کرده بوند.
اگرچه این نفوذگران به داده‌های حساس بسیاری دست‌رسی داشته‌اند اما برای اثبات این نفوذ تصاویری از ابزار بسیار حساس JABS را منتشر کرده‌اند و در واقع مدعی شده‌اند این ابزار منجر به دست‌رسی نفوذگران به پورتال خصوصی FBI و پلیس شده است، از همین پورتال خصوصی اطلاعات همه‌ی مجرمان در دست‌رس است. البته این نفوذگران هنوز اقدامی برای انتشار عمومی اطلاعات به سرقت‌رفته نکرده‌اند.
با توجه به حساسیت‌هایی که گاهی برخی مجرمان سایبری دارند و البته مواردی که در کشور آمریکا از عواقب اتفاقات مشابه رویت شده است، ممکن است انتشار این اطلاعات حساس منجر به ناامنی‌های غیرقابل کنترلی شود.

منبع: asis