تیر ۲۴, ۱۳۹۵

ابزارهای بررسی امنیتی رایگان

بسیاری از شرکت های امنیتی، بررسی امنیتی رایگانی را برای کامپیوتر و وب سایت ها ارائه می دهند.

لینک های زیر به منظور بررسی ویروس های کامپیوتری، ابزار های جاسوسی spyware و غیره در صورتی که شما آسیب پذیری داشته باشید، ارائه شده است.